Muhalefet, toplumsal medya düzenlemesine şerh düştü: ‘Kaosu tetiklemesi kaçınılmaz’

AKP ve MHP’nin, “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle 27 Mayıs’ta, TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Basın Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, evvelki gün muhalefetin tüm tenkitlerine karşın TBMM Adalet Kurulu’nda kabul edildi. CHP, HDP ve YETERLİ Parti; teklife farklı ayrı muhalefet şerhi yazdı.

CHP: TOPLUMSAL KAOSU TETİKLEMESİ KAÇINILMAZ

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül imzalı CHP’nin muhalefet şerhi, görüşmeler sırasında teklif sahiplerinin üslubuyla ilgili tenkitle başladı.

Buna ait, “Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin, basın örgütlerinin ve hususun birinci derece muhatabı hukukçuların tüm itiraz ve tekliflerine kulak tıkayan teklif sahipleri, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü açısından Hindistan, Sudan, Myanmar, Türkmenistan, İran, Eritre, Kuzey Kore ile birebir kümede yer alan ülkemizi son sıralara kaydırma kararlılığını ortaya koymuştur” değerlendirmesi yapıldı.

Şerhte, gazetecilerin basın kartlarının Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı bünyesinde Basın Kartları Komitesi inisiyatifine bırakılmasının ‘memur gazeteci’ anlayışını yerleştirme gayeli olduğu belirtildi.

Türk Ceza Kanunu’na “halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” kabahatinin eklenmesini öngören 29. hususun söz özgürlüğü hudutlarındaki bir alana müdahale ettiği vurgulandı. Şerhte, “Konunun düzenlenmesinde hassas bir istikrar güdülmelidir, aksi takdirde çağımızda bir toplumun geleceğe itimatla bakabilmesi ve görünen gerçekler etrafında ortaklaşabilmesinin temel koşulu olan niyet ve söz özgürlüğü ile basın özgürlüğüne baskı uygulanmasına legallik kazandırılacaktır ki bunun da her an toplumsal bir kaosu tetiklemesi kaçınılmazdır. Basın mensuplarında oto sansüre neden olacağı, bunun da kanaat oluşturulması istikametinde ikame edilemez bir pozisyona sahip olan basının, vazifesini yapamamasına yol açacağı nettir” tabirleri yer aldı.

Bu düzenlemenin öngörülmez olduğuna dikkat çekilen şerhte, “Uygulamadaki sonuçları bilinmeyen ve keyfiliğe açıktır. ‘Gerçeğe karşıt bilgi’, göründüğü kadar günahsız bir ibare değildir. Çeşitli kamusal sorunlarda neyin gerçek olduğunu tespitinin her vakit mümkün olmaması yanında, tarifi gereği hakikat ya da yanlış olamayacak paha yargılarının da uygulamada cezalandırılması riskini doğuracaktır. Bilhassa, antidemokratik erişim mahzuru ve yayın yasağı kararlarının sıklıkla alınmış olduğu son yıllarda yargının yürütmeye bağımlı hale gelmiş olduğu da dikkate alındığında; teklif hususu, Anayasa’nın kanıyı açıklama ve yayma hürriyetini öngören 26. ve hukuk devleti unsurunu içeren 2. hususuna aykırıdır” denildi.

HDP: GERÇEĞİ TOPLUMDAN KAÇIRMAK AMAÇLANMAKTADIR

İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç imzalı HDP’nin muhalefet şerhinde, teklifin geneli hakkında “Orman yangınlarında ya da Kürtlere, mültecilere, Alevilere ve toplumun başka farklı bölümlerine yönelik linç teşebbüsünün yapıldığı, çeşitli çıkar guruplarının manipülasyonlarına karşılık, gerçeği yansıtma ve gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik olan paylaşımlara, benzeri toplumsal medya içeriklerine yönelik bir engelleme olarak kıymetlendirmek mümkündür” değerlendirmesi yapıldı.

Bu kanun teklifi ile hedeflenenler hakkında örneklerin yer aldığı şerhte, “Enflasyon can yakıyor, ölçüsünü az göstermektir, Yoksulluğu örtbas etmektir. Toplantı ve şov hakkı askıdadır, bu gerçeği toplumdan kaçırmaktır. Konserler yasak, şovlar yasak, toplumun ömür üslubuna müdahale var, bu konulara itirazlara karşı bu kanun teklifi gündemdedir. HDP’yi kapatma, Kobani Kumpas Davasına karşı yükselen itirazları baskılamak için bu kanun gündemdedir. Cemaatlere ilişkin vakıf ve derneklere aktarılan kaynakların sorgulanması ve bu bahislerde haber yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu istikametiyle bir sansür ve susturma yasasıdır” denildi.

2021 yılı hak ihlali istatistiklerine nazaran; 55 gazetecinin taarruza uğradığı, 2 gazetecinin öldürüldüğü, 61 gazetecinin gözaltına alındığı, 6 gazetecinin tutuklandığı, 23 gazetecinin azap ve makûs muameleye maruz kaldığı, 64 internet sitesinin kapatıldığı, 1460 habere erişim pürüzü getirildiğinin aktarıldığı şerhte şu tabirler kullanıldı:

“AB ve İngiltere üzere ülkelerde toplumsal medya platformlarına yaklaşım klasik medyaya yaklaşım üzere ele alınarak devlet ve bürokrasinin mümkün olduğu kadar dışında kaldığı sistemler kullanılmaya çalışılmış, söz özgürlüğünü kısıtlamayacak lakin ferdî güvenliği sağlayacak önlemler alınmaya çalışmaktadır. Türkiye’de ise AKP hükümetleri ve AKP-MHP hükümetinin medyaya yaklaşımı her devir özgürlükleri kısıtlamak üzerine olmuştur. Klâsik medyanın evvel sahiplik yapısını kendi yandaş sermayesi lehine değiştirerek ve akabinde el koymalar ve kapatmalarla basının özgürlük alanını ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.