SGK İl Müdürü Köroğlu: “Son tarih 31 Ağustos”

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu, 7326 sayılı kanunun kamu borçlarını yapılandırmak isteyenlere önemli avantajlar sağladığını belirterek, yapılandırmadan yararlanacakların 31 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi.

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun kapsamını anlattı. Kanunla vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlandığını dile getiren Köroğlu, 30 Nisan 2021’den önceki döneme ait kurum alacaklarının bu kapsamda olduğunu belirtti.

Yapılandırılabilecek borçlar

Köroğlu, kanun çerçevesinde yapılandırılabilecek borçları da şöyle sıraladı:

“Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar ve 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır”

Pirim borçları silinecek

Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını yapılandırma kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerinin dondurulacağını dile getiren Köroğlu, prim borçlarının da silineceğini söyledi. Köroğlu, bu durumda olanların sigortalılıklarının 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacağını vurguladı.

Peşin ödemede yüzde 90 avantaj

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ının silineceğini belirten Köroğlu şöyle devam etti, “Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilir. İlk taksitin 1 Kasım 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor.” dedi.

“Gecikme cezası silinecek”

2021 nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının silineceğini dile getiren Köroğlu, “Bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” diye konuştu. – DÜZCE

SGK İl Müdürü Köroğlu: Son tarih 31 Ağustos

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.