Vergi Usul Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Vergi Usul Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Vergi Usul Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 AKP milletvekilinin imzalarıyla TBMM’ye sunulan Vergi Usul Kanun Teklif,. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutuluyor. ‘Küçük esnaf’ diye tabir edilen 850 bin civarındaki mükellef yıllık beyanname vermeyecekler.

İnternet üzerinden sosyal içerik üreten kişilerin bu yolla elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Teklife göre, tarım sektörü ve çiftçilerin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler gelir vergisinden istisna tutulacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeleri yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.

Mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi, bildirimi yapılmış olarak kabul edilecek.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*